Klasör Gizleme / Şifreleme

Aşağıda verilenleri metin belgesine yapıştırın ve “dosya.bat” olarak kaydedin. Kodlar arasından ŞİFREYİBUNUNYERİNEYAZ kısmına kullanmak istediğin şifreyi yazın. “dosya.bat” dosyasına çift tıkladığında aynı dizinde “Locker” isimli bir klasör oluşacaktır. Bu klasör içine gizlemek istediklerini atabilirsiniz. “dosya.bat” dosyasına tekrar çift tıkladığında Y/N şeklinde “Locker” klasörünün gizlenip gizlenmeyeceğini soracaktır. Y diyerek gizleyebilirsiniz. Açmak istediğinizde “dosya.bat” dosyasına çift tıklayın, şifrenizi girin. Locker klasörü gözükecektir. Aşağıdaki kodlar Locker klasörünün sistem klasörü olarak görünmesini sağlar. Bu şekilde gizli klasörleri göster deseniz de Locker klasörü görünmez.

cls

@ECHO OFF

title Folder Locker

if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK

if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== ŞİFREYİBUNUNYERİNEYAZ goto FAIL

attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Locker

echo Locker created successfully

goto End

:End